พิมพ์หน้านี้

คู่มือการเข้าสู่ระบบ

1. เปิด Internet Explorer
2. พิมพ์ www.thai-exam.com ตรง Address bar และกด Enter บนแป้นพิมพ์ แล้วจะปรากฎหน้าแรกเว็บไซต์ ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 หน้าแรกเว็บไซต์

 

3. คลิก ด้านล่างคำว่า ลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
4. หลังจากนั้นจะปรากฎ หน้าเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

 

5. กรอก เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน และ เขตพื้นที่การศึกษา และคลิก
6. เมื่อท่านกรอก เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน และ เขตพื้นที่การศึกษา ที่ถูกต้องแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่ระบบข้อสอบออนไลน์ ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 หน้าวิชาทั้งหมด

 

7. คลิก ชื่อวิชาที่ต้องการเข้าทำการสอบ เช่น ข้อสอบตัวอย่าง ที่ 1
8. กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ข้อมูลส่วนตัว ให้คลิก ข้อมูลส่วนตัว แล้วจะปรากฎรายละเอียดดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 หน้าข้อมูลส่วนตัว

 

9. กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไข แล้วคลิก