ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ exam.in.th
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


บทเรียนออนไลน์ ม.4


บทความทั้งหมด > บทเรียนออนไลน์ ม.4

ค้นพบ 2 ข้อมูล

ความเป็นมา ความหมายเเละความสำคัญ ข้อดีเเละข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน ม.4


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 11/07/2018   เข้าชม 119 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร1 (ม.4/1_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 22 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา ง30270 งานเกษตร1กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 40 ชั่วโมงจำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ข้อดี ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบการปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วัสดุและภาชนะปลูก การเลือกชนิดพืชปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย และการอนุรักษ
หน้าที่

1

  | ค้นพบ 2 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th