หน้าแรก exam.in.th โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ฟรี
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


บทความทั้งหมด


ค้นพบ 646 ข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร1 (ม.4/1_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 4 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา ง30270 งานเกษตร1กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 40 ชั่วโมงจำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ข้อดี ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบการปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วัสดุและภาชนะปลูก การเลือกชนิดพืชปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย และการอนุรักษ

ความเป็นมา ความหมายเเละความสำคัญ ข้อดีเเละข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 82 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า (ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 247 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้าตัวชี้วัด อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง1.1 ม.3/1)ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ม.3/3)สาระการเรียนรู้ความหมายและความสำคัญการดูแลรักษาเสื้อผ้าประเภทของเสื้อผ้า หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการดูแลเสื้อผ้าสาระสำคัญ การดูแล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารประเภทสำรับ(ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 82 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารประเภทสำรับตัวชี้วัด อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง1.1 ม.3/1)ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ม.3/3)สาระการเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับประเภทของอาหารสำรับหลักการเตรียม ประกอบ จัดตกเเต่งอาหารประเภทสำรับ อาหารสำรับภาคต่างๆของไทยสาระสำคัญ อาห

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี 5 (ม.3_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 15/06/2018   เข้าชม 25 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพในเขตเศรษฐ

fgvhfgxhfdsf


เขียนโดย admin.exam.in.th   วันที่ 11/06/2018   เข้าชม 10 ครั้ง
sdfsdfsdfsddsf

สอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เขียนโดย bhhw001.exam.in.th   วันที่ 14/03/2018   เข้าชม 140 ครั้ง
ให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่กำหนดให้ถูกต้องคำสั่ง ให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนความรู้ ให้เรียบร้อย ตามลิ้งนี้ http://gg.gg/9iqi3 โดยกำหนดสอบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ขอให้นักเรียนทำข้อสอบให้ได้ทุกคน......

การเข้าาทำข้อสอบ


เขียนโดย sakuracap.exam.in.th   วันที่ 10/02/2018   เข้าชม 438 ครั้ง
มุมซ้ายบน คลิก >>> สมัครสมาชิก โดยใส่ Email ให้ถูกต้อง>>> รหัสข้อสอบ 2561

หากมีข้อสงสัยกรุณาฝากข้อความไว้ที่บอร์ดนี้


เขียนโดย yeahpitlok.exam.in.th   วันที่ 09/02/2018   เข้าชม 157 ครั้ง
ฝากข้อความ

สำหรับสมาชิกนะครับ


เขียนโดย krusung.exam.in.th   วันที่ 05/09/2017   เข้าชม 555 ครั้ง
ในช่วงนี้สมาชิกโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ต้องเข้ามาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ขอให้สมาชิกตรวจสอบสถานะการเข้าใช้และทำข้อสอบให้ถูกต้องก่อนส่งงาน นะครับ
หน้าที่

1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | ค้นพบ 646 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th