โปรแกรมทำข้อสอบ โปรแกรมออกข้อสอบ ระบบข้อสอบ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ โรงเรียนสาธิต เฉลยข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ คู่มือสอบ eTesting คลังข้อสอบ อบต กพ. เทศบาล. สาธารณสุข ครู ข้าราชการ เรียนต่อ ตำรวจ ทหาร Admission O-net A-net GAT PAT ข้อสอบวัดผลออนไลน์ โปรแกรมสร้างข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ฟรี
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


บทความทั้งหมด


ค้นพบ 654 ข้อมูล

แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 15/08/2018   เข้าชม 3 ครั้ง

Assignment unit3


เขียนโดย krupanadda.exam.in.th   วันที่ 12/08/2018   เข้าชม 15 ครั้ง
http://www.classtools.net/crossword/201808-MhBQDS

หน่วยความจำข้อมูล


เขียนโดย sesanmax2.exam.in.th   วันที่ 01/08/2018   เข้าชม 144 ครั้ง
หน่วยความจำข้อมูล

สื่อการเรียนเรื่อง Tenses


เขียนโดย krupanadda.exam.in.th   วันที่ 27/07/2018   เข้าชม 29 ครั้ง
http:///www.dlit.ac.th/pages/resources/viewdlitvdo.php?rid=000010&title=Tense%20ตอน%202%20Present%20Simple%20vs%20Present%20Continuous

มาทดสอบคำศัพท์เพื่อวัดระดับ level ของตนเองกันเถอะ


เขียนโดย krupanadda.exam.in.th   วันที่ 27/07/2018   เข้าชม 23 ครั้ง
https:///www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test/vocabulary

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ความแตกต่างของการปลูกผักบนดินกับการปลูกโดยไม่ใช้ดิน


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 25/07/2018   เข้าชม 47 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมา ความหมายเเละความสำคัญ ข้อดีเเละข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน ม.4


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 25/07/2018   เข้าชม 158 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า (ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 09/07/2018   เข้าชม 596 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้าตัวชี้วัด อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง1.1 ม.3/1)ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ม.3/3)สาระการเรียนรู้ความหมายและความสำคัญการดูแลรักษาเสื้อผ้าประเภทของเสื้อผ้า หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการดูแลเสื้อผ้าสาระสำคัญ การดูแล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ(ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 29/06/2018   เข้าชม 82 ครั้ง
**************************************************ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ**************************************************กล่องนม--------------------------------------------------------ผลไม้--------------------------------------------------------กล่องทิชชู --------------------------------------------------------บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ -------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร 1 (ม.1_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 27/06/2018   เข้าชม 83 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชาง20270 งานเกษตร1กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ตะไคร้ พริก โหระพา ฯลฯ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การใช้ปุ๋ยประเภทต่างๆ การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชผ
หน้าที่

1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | ค้นพบ 654 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th