หน้าแรก exam.in.th โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ฟรี
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


บทความทั้งหมด


ค้นพบ 635 ข้อมูล

การเพาะลูกปลาทับทิม


เขียนโดย santiboy.exam.in.th   วันที่ 01/05/2017   เข้าชม 30 ครั้ง
ลูกปลาทับทิมปลาทับทิมก็คือปลานิลสายพันธุ์หนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แม่น้ำไนล์ของทวีปแอฟริกาตอนเหนือ เป็นปลาที่เติบโตเร็ว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีความต้านทานโรคสูง ออกลูกได้เก่งและมาก จึงมีการนำพันธุ์ปลาไปเพาะพันธุ์โดยเฉพาะในประเทศมีอาหารประเภทโปรตีนน้อย เช่น ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงหลังสงครามก็นำปลานิลสายพันธุ์ชนิดนี้นำไปขยายพันธุ์และนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารให้กับประชาชนจนก

การเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลเเละอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองาน


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 55 ครั้ง
นอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนำเสนองาน โดยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์กราฟิก แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย และมัลติมีเดียมาช่วยให้งานนำเสนอดูน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่การนำเสนอจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อมีการเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองานให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ สิ่งที่ผู้นำเสนอต้องคำนึงถึง คือ การเล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 44 ครั้ง
หลักการนำเสนอข้อมูลและสร้างสื่อนำเสนอ การนำเสนองานหรือผลงานนั้นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหา ของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ฟังและผู้ชมจะสามารถ จดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น ความหมายการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ควา

การพัฒนาสื่อการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 41 ครั้ง
ความหมายของสื่อ เมื่อพิจารณาคำว่า ?สื่อ? ในภาษาไทยกับคำในภาษาอังกฤษ พบว่ามีความหมายตรงกับคำว่า ?media? (ในกรณีที่มีความหมายเป็นเอกพจน์จะใช้คำว่า ?medium?) คำ ว่า ?สื่อ? ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายของคำนี้ไว้ดังนี้ ?สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย, ชักนำให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน

ลักษณะการนำเสนอที่ดี


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 25 ครั้ง
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอ ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี ควรมีดังต่อไปนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร 2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกระทั

คำถาม


เขียนโดย spark123.exam.in.th   วันที่ 02/03/2017   เข้าชม 23 ครั้ง

แจ้งกำหนดการสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น ป.6


เขียนโดย comrb.exam.in.th   วันที่ 25/02/2017   เข้าชม 75 ครั้ง
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 , 6/2 และ 6/3 เข้าทำการทดสอบเก็บคะแนนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบมีทั้งหมดจำนวน 3 ชุด ดังนี้1. คอมพิวเตอร์ ป.6 -ง 3.1(1)ชุด 1 รหัสที่ใช้เข้าทำข้อสอบ "6201"2. คอมพิวเตอร์ ป.6 -ง 3.1(2)ชุด 1 รหัสที่ใช้เข้าทำข้อสอบ "6202"3. คอมพิวเตอร์ ป.6 -ง 3.1(3)ชุด 1 รหัสที่ใช้เข้าทำข้อสอบ "6203"

แบบทดสอบบทที่ 3 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


เขียนโดย santiboy.exam.in.th   วันที่ 09/02/2017   เข้าชม 77 ครั้ง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ บทที่ 3เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนความรู้ ให้เรียบร้อย ตามลิ้งนี้ gg.gg/4deggจากนั้นให้ส่งผลการสอบมาที่ เว็บกระดานเว็บบอร์ด ตามลิ้งนี้ gg.gg/4degj โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้นักเรียนทำข้อสอบให้ได้ทุกคน......

สรุปคำสั่งพื้นฐาน Html


เขียนโดย ping2010.exam.in.th   วันที่ 09/02/2017   เข้าชม 48 ครั้ง
สรุปคำสัง HTML คำสั่งพื้นฐาน< !-- ข้อความ -->คำสั่ง หมายเหตุ ใช้อธิบายความหมาย ขื่อผู้เขียนโปรแกรม และอื่นๆ<br>คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่<p> ข้อความ </p>คำสั่งย่อหน้าใหม่<hr width = "50%" size = "3">คำสั่ง ตีเส้น, กำหนดขนาดเส้น&nbsp;คำสั่ง เพิ่มช่องว่าง<IMG SRC = "PHOTO.GIF">คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif<CENTER> ข้อความ </CENTER>คำสั่งจัดให้ข้อความอย

ข้อดีและข้อเสีย ของ เว็บไซต์


เขียนโดย ping2010.exam.in.th   วันที่ 09/02/2017   เข้าชม 38 ครั้ง
คำถามที่พบบ่อยที่สุดของคนที่อยากมีเว็บไซต์ หรือคนที่มีแล้วก็ตาม ก็คือ ข้อดีและข้อเสียของการมีเว็บไซต์ ว่ามีอะไรบ้าง !! มีแล้วดียังไง หรือต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก่อนมีเว็บไซต์เป็นของธุรกิจเอง ข้อดีของกิจการที่มีเว็บไซต์ 1.สร้างการทดแทน หากท่านมีความคิดที่จะเปิดธุรกิจ การขายสินค้า เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า หรือสื่อบันเทิง และอื่นๆ แต่ยังไม่มีต้นทุนในการเปิดหน้าร้าน อย่างน้อยๆ ท่าน
หน้าที่

1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | ค้นพบ 635 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2017 EXAM.in.th