ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 213 ครั้ง
1.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใดก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนง. ข้อ ก และ ข2.ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพใ

ข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 232 ครั้ง
1. ให้เนื้อเรื่องมายาวมากเกือบหนึ่งหน้ากระดาษ (จำได้ประมาณนี้)การป้องกันไข้หวัดได้ดีคือการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บริษัทกรองทอง จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยให้พนักงานมารับวัคซีนตามความสมัครใจ พยาบาลจะมาทำการฉีดวัคซีนในเวลาครึ่งวันของการทำงานใครที่สนใจให้ติดต่อสอบถามที่ คุณ..................คำถามมีประมาณ 3 ข้อ (จำไม่ค่อยได้มันยาว)2. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำ

ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 267 ครั้ง
1. งาช้างทั้งสอง..........นี้งามมากอันกิ่งอ่อนลำ2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2อาจแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีการจำแนกชนิดของแร่หรือตามสมบัติของกายภาพในที่นี้จะจำแนกตามคุณสมบัติ3. คำประวิสรรชนีย์ต่อไปนี้คำใดผิดสะเทือนจระเข้สะอาดทะแยงสะดวก4. หนอนหนังสือ หมายถึงคนประเภทใดอ่านมากเขียนมากรู้มากฟังมากท่องมาก5. คอยไปเถอะ..........เขาจะต้องกลับมาในไม่ช้าไม่นานนักไม่กี่วันสักวันหนึ่ง6. คำ "รัฐมนตรีว่าการ" ใช้ตัวย่

ความรู้ความสามารถทั่วไป


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 684 ครั้ง
1. ฝากเงิน 4000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ฝากเงินนาน 6 เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร400 บาท200 บาท100 บาท50 บาท2. 0 2 1 -1 4 3 -2 6 .....560-2-43. เสาธงสูง 6 ฟุต ทอดเงายาว 18 ฟุต ถ้าเสาธงสูง 9 ฟุด จะทอดเงายาวเท่าใดในเวลาเดียวกัน36 ฟุต27 ฟุต18 ฟุต12 ฟุต4. ธงชัยตัดชุดทำงาน 1 ชุด และเขาได้ลด 20% จากการลดครั้งนี้ทำใหเขาประหยัดเงินได้ 150 บาท ถามว่าเขาจ่ายค่35060075015005. มือ : ศอก -------> เท้า : ?น่อ

วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 160 ครั้ง
1. การเนะนำสั่วสอนด้วยปากเปล่า (Verbal guidance) จะได้ผลน้อยที่สุดในการเรียนเพื่อให้เกิดทัศนคติความเข้าใจข้อเท็จจริงทักษะต่างๆ2. สอนตามหลักจิตวิทยามีความหมายว่าอย่างไรสอนโดยการเร้าให้เด็กเกิดความสนใจสอนโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนสอนให้สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันสอนโดยคำนึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคล3. ปรัชญาการศึกษาปัจจุบัน หน้าที่ของโรงเรียนคืออะไรฝึกและอบรมคนในชาติให้เป็น

กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 126 ครั้ง
1. สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมีได้ไม่เกินกี่คน36 คน25 คน15 คน9 คน2. ในปัจจุบันประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจำนวนกี่คน1 คน2 คน3 คนหลายคน3. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดภาษีหรืออากร เงินตราการจัดสรร รับ รักษา จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันแผ่นดินการลดรายได้แผ่นดิน การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้ถูกทุกข้อ4. กรณีใดที่คณะรัฐมน

กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 163 ครั้ง
1. สถานศึกษาสำหรับเด็กประถมวัยคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถนอมบุตรโรงเรียนอนุบาลลูกหมีโรงเรียนเซนต์โยเซฟถูกทุกข้อ2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหน่วยงานใดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำนักงานข้าราชการครูองค์กรบริหารงานครูสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู3. บุคลากรทางการศึกษาคือ(เคยออกข้อสอบ)ผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางด้านการสอนผู้ประกอบวิชาชีพการเรียนการสอนครูอาจารย์4. ข้อใดจัดเป็นสถานศึกษา(เคยออกข้อสอ

เหตุการณ์ปัจจุบัน(การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 185 ครั้ง
1. บุคคลในข้อใดจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนักโทษพระภิกษุข้าราชการไม่มีข้อใดถูก2. ค่านิยมที่เด่นชัดของสังคมไทยคืออำนาจวาสนาต้องมีเคารพผู้อาวุโสคนเฒ่าคนแก่รักความสนุกชอบรื่นเริงถูกทุกข้อ3. ศาลประเภทใดมีเพียงชั้นเดียวศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารศาลรัฐธรรมนูญ4. การประมาณรายได้จากงบประมาณประจำปีคำนวนจากมาตรฐานใดงบประมาณรายปีประจำปีนโยบายและแผนงานของรัฐบาลงบประมาณผูกพันข้ามปีการจัดเก็บรายได้ของปีที่ผ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 236 ครั้ง
1. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่างจะเกิดผลอย่างไรพิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นพิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบนพิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่างพิมพ์ได้เฉพาะสัญลักษณ์พิเศษ2. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot failure, Insert system and press Enter สันนิษฐานว่าเกิดจากส่วนใดของคอมพิวเตอร์HarddiskMonitorRAMFloppy Disk Drive3. ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆหน้าและแต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 346 ครั้ง
1. รายงานการประชุมหมายความว่าอย่างไรบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมบันทึกมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมข้อ 1 2 3ข้อ 1 22. ข้อใดมิใช่หนังสือราชการหนังสือภายนอกหนองสือประชาสัมพันธ์เอกสารสนเทศคำสั่งของส่วนราชการ3. หนังสือราชการมีกี่ชนิด6 ชนิด5 ชนิด4 ชนิด3 ชนิด4. ผู้ที่รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนาย
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40

  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th