หน้าแรก exam.in.th ครูเด่นชัย วงศ์บ้านดู่
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
สุขศึกษาไม่มีสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แล้วทำไมต้องเรียน

สุขศึกษาไม่มีสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แล้วทำไมต้องเรียน

ท่านมีความเห็นอย่างไร

ชื่อผู้ตั้ง: เด่นชัย วงศ์บ้านดู่, วันที่: 27/08/2011 10:09:53
เข้าชม 5,667 แสดงความคิดเห็น

 


ลำดับความคิดเห็น #1 ลบ  
อาจเป็นเพราะเป็นภาคบังคับที่ต้องเรียนอย่างเลี่ยงไม่ได้คะ
  โดย: 40538อาทิตยา บุญมามาก, วันที่ 10/05/2011 20:55:54  


ลำดับความคิดเห็น #2 ลบ  

คงเพราะว่าเป็นวิชาขั้นพื้นฐานที่ต้องเรียนมั้งคับ

  โดย: 6506กรัณฑพงศ์ แจ่มแจ้ง, วันที่ 11/05/2011 11:48:40  


ลำดับความคิดเห็น #3 ลบ  
อาจเป็นเพราะต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมั้งคะ
  โดย: 6505จุลลดิษย์ จุลลี, วันที่ 11/05/2011 11:52:43  


ลำดับความคิดเห็น #4 ลบ  

ก็อย่างที่เพื่อนๆ บอกกันว่าคงจะเป็นเพราะเป็นวิชาขั้นพื้นฐานและก็เป็นหนึ่งในวิชาภาคบังคับแต่นอกจากจะเป็นวิชาขั้นพื้นฐานและเป็นวิชาภาคบังคับแล้ว  วิชาสุขศึกษายังอาจมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรืออาจใช้ช่วยชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ด้วย นอกจากนี้ยังอาจจะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในคณะที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

  โดย: 6133จิราภรณ์ ฉายารัตน์, วันที่ 11/05/2011 19:55:10  


ลำดับความคิดเห็น #5 ลบ  

วิชาสุขศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่มีในข้อสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มีวามสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เป็นวิชาสุขศึกษาได้ อาจจะเป็นการตรวจโรคต่างๆ การดูแลรักษาและการเสริมสร้างสุขภาพของเราเอง วิชาสุขศึกษาเรียนเพื่อให้เข้าใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เป็นภาคบังคับก็ว่าได้ ถ้าเราไม่เรียนแล้วเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดอย่างไร เช่น เมื่อประสบอุบัติเหตุ ถ้าช่วยเหลือไม่ถูกวิธี ก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นเขาจึงมีการให้เรียนวิชาสุขศึกษา เพื่อให้เป็นความรู้และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  วิชาสุขศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในการสอบแต่ก็ใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย ตามคณะที่เราเรียนได้ อาจจะเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆก็ยังดี  อย่าคิดว่าวิชาสุขศึกษาไม่สำคัญ  ถ้าเราไม่เรียน แล้วจะนำไปใช้และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร... เรียนให้เรามีความรู้มากขึ้น

  โดย: 6127จิราภรณ์ ทองดี, วันที่ 12/05/2011 22:01:51  


ลำดับความคิดเห็น #6 ลบ  
ปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์อาจพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเิกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ ซึ่งวิชาสุขศึกษาจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ง่าย และถูกต้องขึ้น เช่น การปฐมพยาบาลเบื้ิองต้น การป้องกันตัวจากสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายต่างๆ ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สอบในระดับมหาวิทยาลัยแต่วิชานี้ก็ถือว่าสำคัญมากที่เราต้องรู้ไว้.
  โดย: 6119กชามาส วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์, วันที่ 13/05/2011 00:18:36  


ลำดับความคิดเห็น #7 ลบ  
สำหรับวิชาสุขศึกษาเป็นหนึ่งในวิชาที่จัดให้มีในตารางเรียน เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาที่นำมาทำการศึกษาเป็นวิชาที่เน้นการนำไปใช้จริง โดยสอนทั้งการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคม จึงนับว่าเป็นวิชาที่ควรค่าแก่การศึกษาโดยแท้จริง
  โดย: 6135เหมือนฝัน สุภาพ, วันที่ 13/05/2011 18:38:15  


ลำดับความคิดเห็น #8 ลบ  
เพราะว่าวิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับตัวเรา
  โดย: 6425จารุวรรณ มะนาตย์, วันที่ 13/05/2011 20:52:19  


ลำดับความคิดเห็น #9 ลบ  
ไม่เรียนแล้วจะโง่ครับ^^ 5555
  โดย: จุติโชค โนนนอก, วันที่ 14/05/2011 15:00:59  


ลำดับความคิดเห็น #10 ลบ  

วิชาสุขศึกษาถึงแม้จะไม่มีสอบวัดเข้ามหาวิทยาลัยแต่การเรียนสุขศึกษามีความจำเป็นและสำคัญมากเพราะวิชานี้สอนถึงเรื่องสุขภาพร่างกาย  การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันดรคภัยต่างๆ  หากเราไม่ศึกษาเรียนรู้ก้คงหาแนวทางแก้ไขปํญหาและรับมือได้ยาก  หากเราเรียนไปเพียงเพราะต้องการสอนเข้ามหาวิทยาลัยเนื้อหาที่เรียนไปคงอยุ่ได้ในระยะสั้นๆๆแต่หากต้องการเรียนไปเพราะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แม้เป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้น

  โดย: 6128อภิชญา โพธิ์แก้ว, วันที่ 14/05/2011 17:48:54  หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 | ทั้งหมด: 52 หัวข้อ

 

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th